Skip to main content

Klachtenregeling

Soms loopt het anders dan verwacht en dat is voor ons beiden en vooral voor jou vervelend. De weg die je dan kunt bewandelen is als volgt:

Wat als je niet tevreden bent over de acupunctuur behandeling?

Je kunt je in eerste instantie tot mij richten. We proberen het probleem samen op te lossen. Ben je daar onverhoopt niet tevreden over, dan is het mogelijk om contact op te nemen met de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging NVA. Er dient dan een e-mail naar de klachtenfunctionaris te worden verzonden.

Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je je wenden tot een onafhankelijke erkende geschilleninstantie. Dit kan alleen wanneer de zorgaanbieder op de hoogte is gesteld van de klacht en de aangedragen oplossing niet tot een oplossing heeft geleid. Mijn praktijk is aangesloten bij geschillencommissie Stichting Zorggeschil.

Klachtenprocedure NVA klik hier.

Zorggeschil Logo cropped 1000x288 300x86 transparant

Wat als je niet tevreden bent over je consult massagetherapie?

Je kunt je in eerste instantie tot mij richten. We proberen het probleem samen op te lossen. Ben je daar onverhoopt niet tevreden over, dan is het mogelijk om contact op te nemen met de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging LVNT. Er dient dan een klachtenformulier te worden ingezonden. Klik hier voor het klachtenformulier.

Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je je wenden tot een onafhankelijke erkende geschilleninstantie. Dit kan alleen ná het bovenstaande traject gevolgd te hebben. Mijn praktijk is aangesloten bij geschillencommissie SCAG. Klik hier voor de brochure van SCAG. Deze folders liggen ook in mijn praktijk.